Minőség és megbízhatóság!

9022 Győr, Árpád út 51/A +3630/348 5619 info@vipcarsuli.hu

Vállalkozási feltételek

„A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakemberképzésben résztvevők számára”

egyéni vállalkozó Bölcsföldi István, VIP Car Autósiskola

Vállalkozás székhelye: Győr, Dankó Pista Tér 3-5. 2/4

Telephely (Iskola címe): 9022 Győr Árpád út 51/A

Tel.: 06/30-348-5619

E-mail: vipcar9022@gmail.com

Honlap: www.vipcarsuli.hu

  1.  Autósiskola egyéni vállalkozás.
  2. Vállalkozói igazolvány száma (nyilvántartási szám): 62214872-1-28, 3871978
  3. Az iskolavezető: Bölcsföldi István

Tel.: 06/30-348-5619

E-mail: vipcar9022@gmail.com

Ügyfélfogadás: Hétfőtől-péntekig 09-től 17-ig

helye:  9022 Győr, Árpád út 51/A

  1. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen
  2. Az „AM” kategóriát kivéve orvosi alkalmassági véleményt kell kérni a házi orvostól (I.csop.)
  3. A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

–          jelentkezési lap kitöltése

–          személyi igazolvány

–          kategóriánkénti életkor betöltése vagy annál max. 6 hónappal fiatalabb

–        orvosi igazolás az elméleti vizsgára jelentés feltétele („AM” kategóriánál nem kell)

–        a vizsgaigazolás kiadásához: sikeres forgalmi vizsga és a Közúti Elsősegély nyújtási igazolás szükséges

–          alapfokú iskolai végzettség

–    Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárnak orvosi alkalmasságit kell k-iállíttatnia. Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt, oklevelet, a Közlekedési Felügyelőség vizsga ügyintézőjénél kell, hogy bemutassa, amennyiben szükséges akkor az Országos Fordító és Fordítás hitelesítő iroda által hitelesített fordítást mellékelni kell. A felügyelőség megvizsgálja, hogy a bizonyítvány, oklevél szerepel-e a Mintatárba, egyezőség esetén a Közlekedési Felügyelőség engedélyezi az elméleti vizsgát. Ha német, angol, vagy román anyanyelvű a jelentkező, akkor tesztvizsgát számítógépen tehet. Amennyiben más nyelven szeretne vizsgázni, tolmács segítségével teheti meg. Az elméleti oktatáson, ha szükséges tolmács segítségét lehet kérni (tolmács költsége a tanulót terheli).

A tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai a képzőszerv által tartott óraszámok

 

Kategória Elmélet elméleti órák időtartama (perc) gyakorlati órák időtartama (perc) rutin vezetés városi vezetés országúti vezetés éjszakai vezetés vizsga
„AM” 16 45 50 4 6 0 0 1
„A1, A2” 22 45 50 6 8 2 0 1
„A1(B)” 3 45 50 1 1 0 0 1
„A2(A1 két éven belüli elm. v. 18 év)” 45 50 4 6 2 0 1
„A2(A1 két éven túli 18 év)” 3 45 50 2 4 2 0 1
„A” 45 50 10 11 5 0 1
„A(A2.Ak két éven bel. elm. v. 24 év)” 45 50 4 4 4 0 1
„A(A2,Ak két éven túl 20 év)” 3 45 50 2 4 2 0 1
„A(A1 két éven belül elm. v. 24 év)” 45 50 6 8 2 0 1
„A(A1 két éven túl. 24 év)” 3 45 50 4 4 2 0 1
„B” 28 45 50 9 14 4 2 1

AM össz.gyak.óra: 10

A1-A2 össz. gyak. óra:16

A1-Bvel össz. gyak. óra:2

A2 (A1 két éven belüli elm. v. 18 év)” össz. gyak. óra:12

A2 (A1 két éven túli 18 év) össz. gyak. óra:8

A (A2. Ak két éven bel. elm. v. 24 év)” össz. gyak. óra:12 

A (A2, Ak két éven túl 20 év) össz. gyak. óra:9

A (A1 két éven belül elm. v. 24 év) össz. gyak. óra:16

A kat. össz. gyak. óra:26

B.kat. össz.gyak.óra:29

A(A1 két éven túl. 24 év) össz.gyak.óra:10

4. Jármű használat:

„AM”: Piaggió Liberty és Yamaha robogó

„A1”: Kawasaki Eliminátor 125

„A2”: Honda Dominátor 650

„A”:   Suzuki SV-650 (2 db)

„B”:  Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI

 

5.  Az elméleti oktatásról hiányzó tanuló (megengedett hiányzás:10%, max. 2 óra), egy következő tanfolyamon köteles pótolni a hiányzást. A hallgató köteles a gyakorlati óráról való esetleges hiányzást időben, de legkésőbb 24 órával előbb az oktató részére bejelenteni. A megfelelően előre bejelentett, hiányzás miatt mulasztott gyakorlati órát az iskola, illetve a gyakorlati oktató köteles egy más időpontban térítésmentesen megtartani.

6.  A tandíjak a következők:

Tanfolyam díjak:

Kategória: AM A1; A2 A11) A22); 3) A 4); 5) A2); 3) A6) B
Elméleti képzés díja/óra: 28.000Ft 45.000Ft 30.000Ft 30.000Ft 45.000Ft 45.000Ft 45.000Ft 45.000Ft
Gyakorlati képzés díja/óra: 2700Ft 3450Ft 8000Ft 8000Ft 3450Ft 3450Ft 3450Ft 4000Ft
Saját motorjával/óra: 2700Ft 3450Ft 8000Ft 8000Ft 3450Ft 3450Ft 3450Ft
1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

Az elméleti tanfolyam foglalkozásairól való hiányzás pótlásának költsége: 800,-Ft/óra

A pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival, melyet a tanuló igényel.

A tanfolyamdíj megfizetése a képzőszerv pénztárába történik.

Egyéb költségek: orvosi alkalmassági vélemény díja: kb. 7200Ft

A tandíj egy összegben, vagy részletekben is befizethető az autósiskolában. A részletfizetés esetén a teljes összeget a gyakorlati vizsga előtt be kell fizetni. A tandíj tartalmazza az elméleti és a gyakorlati oktatás díját. „AM” kategória kivételével (B, A1, A2, A) orvosi alkalmassági szükséges, melynek díja 7.200Ft.

Vizsgadíjakat a 84/2009(XII.20) KHEM rendelet tartalmazza. Jelenleg: AM: 11800Ft; A1,A2,A: 20300Ft; B: 15600Ft

Elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, vizsgadíja: 6.850Ft

Jogosítvány kiállítása céljából az okmányirodát kell felkeresni. Költsége: 2016.01.01.-től díjmentes.

7.  Mentesíthető az elméleti foglalkozások alól a mozgáskorlátozott, siket, a nem magyar anyanyelvű tanuló. Egyéb mentességek: a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben tételesen felsorolt szakképesítések esetén.

8.  Ha a hallgató úgy dönt, hogy a tanfolyam végzése közben képzőszervet változtat, igényét be kell jelentenie az iskolánál. Az iskolavezető az áthelyezési kérelmet 3 munkanapon belül kell, hogy kiadja.

9.  Az oktatás helyszíne:

– elméleti oktatás:  9022 Győr, Árpád út 51/A

– forgalmi oktatás helye: Az autósiskola előtt és Győr város területén, ill. környékén

– járműkezelési gyakorlatok: Győr, Bécsi u. (rutinpálya)

10.   Pótórák igénylése. A kötelező levezetett óraszám után, ha a gyakorlati szakoktató és a hallgató szükségesnek találják, pótórát lehet igényelni, melynek összege: B kategória (vizsga előtt): 4000Ft; B kategória (vizsga után): 4000Ft; AM: 2700Ft; A1,A2,A: 3400Ft

11.  Az engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814 1818

12.  Felügyeleti szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Cím: 9028 Győr Tatai u. 3. Tel.: 96/511-810 és 96/ 511-811. A vizsgázó jogait és kötelezettségeit a Felnőttképzési szerződés, a Ptk., a 24/2005(IV.21) GKM rendelet tartalmazza.

13.  A vizsgadíjakat a tanuló köteles befizetni, elméleti alapvizsgát megbízással a  Autósiskola fizeti be a tanuló részére a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály pénztárába. A gyakorlati vizsga díját a tanuló személyesen fizeti be.

14.  A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: Sikeres gyakorlati vizsga után a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály vizsgaigazolást állít ki. Ez alapján az ország területén bármelyik okmányirodában kezdeményezhető a vezetői engedély kiadása. Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárnak 6 hónapos bejelentett lakcímet kell igazolnia.

 

Eredményes elméleti és gyakorlati felkészülést, sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!